Reklamacje:
Jeśli klient po otrzymaniu przesyłki stwierdzi niezgodność dostawy ze złożonym zamówieniem lub stwierdzi wady jakościowe towaru, wówczas, po porozumieniu ze sprzedającym, może odesłać produkt na swój koszt wraz z protokołem niezgodności. 
Produkt podlegający zwrotowi musi być zamknięty fabrycznie. 
Sprzedający w terminie 7 dni roboczych od momentu przesłania reklamacji ustosunkuje się do żądań Klienta, i w przypadku uznania reklamacji zwróci wartość zwracanego towaru wraz z kosztami przesyłki w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub na swój koszt prześle towar pełnowartościowy.